La cancan és un estudi de creació audiovisual. Realitzem projectes animats en diversos formats: vídeos immersius, realitat virtual (VR), mapping, efectes especials, caretes de TV, grafismes…